COSTING – KẾ HOẠCH

Khu vực: Long An. Số lượng: 1 người Trách nhiệm: Tính giá thành sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu, dựa trên hình ảnh hoặc bản vẽ do Ban Giám Đốc duyệt gởi để làm BOM, từ BOM tính giá các nguyên, phụ liệu, sơn, bào bì đóng gói, chi phí nhân công, nhà […]

TRƯỞNG PHÒNG THU MUA – NHÀ MÁY

Khu vực: Long An. Số lượng: 1 người Trách nhiệm: Làm việc nhà cung cấp gỗ – ván, phụ kiện,…. về giá cá, các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng. Nhận thông tin từ BP văn phòng triển khai đơn hàng, phối hợp với BP sản xuất, Thi Công,…. theo bảng tiến độ công […]

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Khu vực: Long An. Số lượng: 1 người Trách nhiệm: Xây dựng quy trình sản xuất. Lập kế hoạch sản xuất. Triển khai kế hoạch và bố trí sản xuất theo tiến độ đã phê duyệt. Quản lý máy móc, thiết bị, hàng hóa. Đào tạo nhân sự thuộc phạm vi công việc quản lý. […]

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Khu vực: Long An. Số lượng: 1 người Trách nhiệm: Soạn thảo, ban hành các quy trình Iso phù hợp với quy định của Công Ty và từng bộ phận Xây dựng chế độ chính sách nhân sự và quản lý việc thực hiện chế độ chính sách đã ban hành Xây dựng quy trình […]