HOTEL ROYAL HỘI AN

Địa điểm: đường Đào Duy Từ, Tp.Hội An, Quảng Nam

Hạng mục: Hợp tác thi công sản xuất cùng Công ty Hà Ân