VINPEARL HỘI AN RESORT

Địa điểm: Cửa Đại, Tp.Hội An, Quảng Nam

Hạng mục: Hợp tác sản xuất thi công cùng Công ty Hà Ân