SILK PATH GRAND SAPA RESORT & SPA

Địa điểm: Thị xã Sapa, Lào Cai

Hạng mục: Hợp tác thi công cùng Công ty Hà Ân