CLUB HOUSE BÃI DÀI

Địa điểm: Bãi dài Cam Ranh, Khánh Hòa

Hạng mục: Hợp tác sản xuất thi công cùng Công ty Hà Ân