DALAT PALACE HERITAGE HOTEL

Địa điểm: đường Trần Phú, Tp.Đà Lạt, Lâm Đồng

Hạng mục: Hợp tác sản xuất thi công cùng Công ty Hà Ân