Về An Decor

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Tiếp nhận và xử lý thông tin 

read more

Triển khai sản xuất 

Lên PO, shop, ra phiếu sản xuất, triển khai sản xuất

read more

Ra phôi

read more

Định hình

read more

Lắp ráp

read more

Hoàn thiện

Kiểm tra chất lượng lần cuối

Đóng gói và giao hàng