CĂN HỘ STUDIO

Địa điểm: Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Diện tích: 37 m2

Hạng mục: Thiết kế – Thi công cải tạo nội thất